6 teknik memulakan persembahan


1. Tanyakan soalan

Cari soalan yang menarik yang membawa audiens berfikir. Soalan yang menarik biasanya berbunyi "Tahukah anda bahawa....?". Ia akan membuat mereka mula mencari jawapannya.

2. Letak diri anda pada diri mereka

Jika anda berada pada tempat audiens, apa yang anda fikirkan? Apa yang anda inginkan?

3. Kisah-kisah lucu

Jika anda mempunyai bakat humor, teknik ini merupakan kaedah yang baik untuk memulakan persembahan. Sudah tentu kisah lucu yang anda hendak ceritakan haruslah berkait rapat jika tidak berkait langsung dengan topik persembahan.

4. Kaitkan perkara yang lepas

Tujuannya adalah untuk membawa audiens pada satu landasan asas yang mungkin pernah mereka lalui sebelumnya. Di dalam dewan kuliah saya memulakan sesi dengan meminta mereka membuat reviu apa yang telah mereka pelajari pada minggu lepas.

5. Gunakan petikan kata-kata

Petik kata-kata mereka yang pakar atau tersohor dalam bidang topik anda. Berikan kata-kata mereka dan kemudian kaitkan bagaimana kata-kata tersebut releven dengan topik perbincangan.

6. Cerita yang menarik

Cerita atau pengalaman peribadi sentiasa menarik perhatian. Ianya unik dan ekskusif. Masukkan unsur drama dan saspens untuk menarik perhatian audiens tentang apa yang akan berlaku seterusnya dalam cerita anda.

Rujukan: writespeaking.comLeave your comment