Success of e-Government Initiative in Sarawak: cited


Makalah tulisan saya Success of e-Government Initiative in Sarawak yang terbit dalam Public Sector ICT Management Review, National Institute of Public Administration (INTAN), Volume 1, No. 1 (Oct 2006 – Mar 2007), 46-50. (ISSN 1985-0778) telah dirujuk di makalah bertajuk Journal Kerajaan Elektronik: Ke Arah Penyampaian Perkhidmatan Awam Berkesan oleh Zalinah Binti Ahmad, Rozita Binti Abdul Mutalib, Muslimin Bin Wallang & Fazilah Binti Mohd Othman:

"Begitu juga halnya dengan kerajaan negeri Sarawak yang telah memperkenalkan progaram Electronic Local Authorities (ELA) yang ditunjangi oleh 26 kerajaan tempatan dengan menyediakan perkhidmatan secara online. Melalui program ini, terdapat empat elemen yang dibangunkan iaitu e-Booking, e-Request, e-Billing dan juga e-Payment (Syahrul Nizam, 2007)."
Rujukan:

22. Shahrul Nizam Junaini. 2007. Success of e-Government Initiative in Sarawak. Public Sector ICT Management Review, October 2006 – March 2007 vol.1Leave your comment