Gambar nostalgia 1994 - bangunan SM Sains Miri

Dewan Besar
Asrama Merpati
Blok Pentadbiran

* Kualiti gambar tidak memuaskan. Gambar diproses semula daripada negatif lama filem.Leave your comment