Pengurusan Modal Insan Cemerlang


PEMIKIR, 53 (Jul-Sep 2008), ms. 155-168

• Syahrul Nizam Junaini

ABSTRAK

Bagi menggapai status negara maju, pelbagai usaha telah dijalankan kerajaan agar Malaysia sama kompetitif sebanding negara-negara maju dari sudut pembangunan fizikal. Justeru semenjak wawasan 2020 tercetus, segala usaha dikerah tanpa menyedari bahawa kerana hambatan tuntutan materi pembangunan modal insan telah mula dikesampingkan. Jawapan kepada permasalahan kegagalan dalam nilai produktiviti hanya terjawab sekiranya kita kembali kepada nilai-nilai modal insan yang mantap. Kerajaan sanggup menyediakan peruntukan besar kepada pembangunan modal insan melalui bajet besar dalam bidang pendidikan. Artikel ini juga mencadangkan sebuah rangka kerja model pengurusan modal insan bersepadu. Ia sangat penting bagi menzahirkan aspirasi kerajaan kearah pengurusan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

E-mel syahruln77@gmail.com untuk kertas penuh.Leave your comment