Elemen Keseronokan dalam Perisian Pembelajaran


OLEH SYAHRUL NIZAM JUNAINI

Di negara maju seperti United Kingdom, kanak-kanak sudah boleh menguasai asas komputer melalui program celik ICT sejak mereka berumur 5 tahun lagi. Polisi kerajaan mereka juga telah berjaya menghasilkan lebih banyak perisian pembelajaran yang dikhaskan untuk kanak-kanak. Kandungan multimedia digital seperti ini mampu memikat hati kanak-kanak supaya lebih tertarik untuk belajar.

Sebagai contoh, melalui permainan interaktif, tindak balas segera daripada kanak-kanak dapat dilihat dan dikaji. Kandungan perisian seperti ini juga dapat menilai aras tindak balas kanak-kanak berdasarkan pelbagai mod deria (sensory modality).

JUNAINI, S.N. 2007. Anak dan ICT: Elemen keseronokan dalam perisan pembelajaran. PaMa, Sept 2007, 84-85, Kuala Lumpur.Leave your comment