Bumi Merajuk


OLEH SYAHRUL NIZAM JUNAINI
PEMIKIR, Apr-Jun 2007

Bumi Merajuk: Mencari Jawapan kepada Keberkesanan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar di Malaysia

ABSTRAK: Apakah tanggungjawab dan peranan kita dalam memelihara dan memulihara alam sekitar? Adakah selama ini pelaksanaan dan perancangan yang dibuat belum berkesan? Artikel ini mengupas persoalan di atas yang berterus-terusan menghiasi dada-dada akhbar. Kaedah pelaksanaan yang lebih berkesan dalam menangani isu ini turut dicadangkan.

JUNAINI, S.N. 2007. Mencari Jawapan kepada Keberkesanan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar di Malaysia (in Bahasa Malaysia). Jurnal Pemikir (48), Apr-Jun 2007, Kuala Lumpur: Utusan Karya Sdn Bhd, 145-156. (PP8381/8/2007)Leave your comment